Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2014

10:53
3578 ec1e 500
Reposted fromi-dont-care i-dont-care vialugola lugola
lovethelifeyoulive
10:53
Bolało, bo schemat znów się powtórzył. Schemat, który jak sądziłam, zdołam przełamać.
— Jane Green "Prosto z mostu"
lovethelifeyoulive
10:53
https://24.media.tumblr.com/b7c89f880d7e024a9b4dc6f6032057d8/tumblr_mz5r6jk1p11rqc3e7o1_500.jpghttps://31.media.tumblr.com/0e9ae8285a4bb8efcd3289e03fa8653f/tumblr_mz5r6jk1p11rqc3e7o2_500.jpghttps://24.media.tumblr.com/996cfbeb5bbbe49bda4a8eea1560127e/tumblr_mz5r6jk1p11rqc3e7o3_500.jpg
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viatedibea tedibea
lovethelifeyoulive
10:53
4283 aa61
Reposted fromuniesienia uniesienia viatedibea tedibea
lovethelifeyoulive
10:53
Wieczność jest bardzo nudna, szczególnie pod koniec.
— Woody Allen
Reposted frompassionative passionative viatedibea tedibea
lovethelifeyoulive
10:46
Chciałabym być Twoim domem, zapachem kawy, szklanką na stole.
[...]
Chciałabym być Twoją podróżą, tam gdzie nie trzeba mówić za dużo.
— Marysia Sadowska "Wracaj"
Reposted fromyourtitle yourtitle viatedibea tedibea
10:46
7156 e7e3 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viatedibea tedibea
lovethelifeyoulive
10:46
Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.
— Agnieszka Osiecka "Rozmowy w tańcu"
Reposted fromyourtitle yourtitle viatedibea tedibea
lovethelifeyoulive
10:45
3164 deea
Reposted fromunr-eal unr-eal viatedibea tedibea
lovethelifeyoulive
10:45
1241 ba38
Reposted fromkarahippie karahippie viatedibea tedibea
lovethelifeyoulive
10:45
lovethelifeyoulive
10:45
Gdy kocha się kogoś, kto właśnie poniósł porażkę swojego życia, kładzie się go w pozycji horyzontalnej, pije się z nim alkohol, przyciska się do siebie, powtarzając w kółko, że to wcale nieprawda, że jeszcze dostanie swoją szansę i że wszystko będzie dobrze.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromemeri emeri viatedibea tedibea
lovethelifeyoulive
10:45

June 05 2014

lovethelifeyoulive
19:19
4697 9385
lovethelifeyoulive
19:19
0160 4cfd 500
lovethelifeyoulive
19:18
0841 7b35
Reposted fromiamstrong iamstrong viainsanedreamer insanedreamer
19:18
1559 e4f0 500
Reposted fromerial erial viainsanedreamer insanedreamer
lovethelifeyoulive
19:18
7057 5474
Reposted fromwysiadlowianka171 wysiadlowianka171 viaresort resort
lovethelifeyoulive
19:18
6389 9c92 500
2 czerwca. Mały Poradnik Życia
Reposted frombeckycue beckycue viaresort resort
lovethelifeyoulive
19:18
4912 5864
Reposted fromrmjc rmjc viaresort resort
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl